Министър Ананиев: Поддържам постоянен контакт с протестиращите сестри

На въпрос дали е възможно заплащане на извънреден труд на медицинските сестри и лекари в този момент, министър Ананиев отговори, че е в постоянен контакт с медицинските сестри, всички техни искания са разгледани и на тази бази е подготвен пакет от мерки, които отговарят на техните потребности. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пред БНТ.

„Тези мерки са възможни, ефективни, справедливи. За първи път в НРД е предвиден текст, с който определяме механизма за формиране на разходите за персонал както и минималните съотношения във възнагражденията между лекари и професионалисти по здравни грижи.

На второ място в наредбата за работното време, която е в компетенцията на МТСП, сме предложили сестрите, които работят в реанимация, да преминат на седемчасов работен ден, каквото им беше второто искане и това съвсем скоро ще стане факт, тъй като наредбата вече е качена на сайта на министерството.

Поискаха да има прозрачност на правилата за формиране на работната заплата и всяка една болница, за да може да сключи договор с НЗОК, трябва да ги представи в ИА „Медицински надзор“ и в Касата. Т.е. тези правила ще бъдат достъпни и за медицинския персонал, включително и за професионалистите по здравни грижи. Въвеждаме уникален код на медицинските сестри, с който ще може да се проследява на колко места работи“, каза министърът.

„Сестрите имат още няколко искания, които първо не са от компетенцията на министъра на здравеопазването, второ – засягат и други групи работещи, които имат същите проблеми. Така например едно от исканията е нощният труд да бъде заплатен по 3 лв. на час. Само че нощен труд полагат и много други професии, в които той се заплаща на цена дори под 1 лев, затова когато се взима решение, то трябва да се отнася за всички“, допълни министър Ананиев.

Той уточни, че е обяснил на сестрите, че има възможни неща и такива, които не могат да се случат. „Пример за невъзможно искане е стартовата заплата на сестрите да е равна на две минимални. Това означава да е 1220 лв., а знаете, че има лекари, които получават по-малко. Изпълнението на това им искане ще доведе до хаос в системата“, каза Кирил Ананиев.