Диагностика на перианални фистули (ВИДЕО)

На 12 октомври 2019 Такеда България организира първата Takeda GI Academy в Гранд Хотел София. Целта на събитието бе да запознае присъстващите с портфолиото на обединената компанията в областта на гастроентерологията. Почетни гости на събитието бяха Проф. К. Чернев, УМБАЛ Софиямед, Проф. С. Стойнов, Токуда и Проф. И. Коцев, УМБАЛ „Света Марина“. В програмата бе включена и лекция на Проф. Людмила Танкова на тема: „Диагностика на перианални фистули“.

Проф. д-р Людмила Танкова е завеждащ Второ отделение по чревни заболявания на гастроинтестиналния тракт в Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, МУ – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

Основните интереси на проф. Танкова са определяне на стадий и прогноза при колоректален карцином, възпалителни чревни заболявания, патология на аноректума, туморна ангиогенеза, метаболитни цирози, и други. Участва в над 190 публикации в чужди, български списания (120) и  монографии, национални и международни конгреси и конференции. Референт на списание “Digestive Diseases and Sciences” и член на редакционна колегия на сп. “Бълг. хепатогастроентерология”.

Във видеото ще разберете епидемиологията, патофизиологията и класификацията на перианалните фистули, както и предимствата и недостатъците на диагностичните методи.

Видеото можете да гледате тук: