Нормативни промени позволяват акушерки, медицински сестри и лекарски асистенти да имат самостоятелни кабинети

Акушерки, медицински сестри и лекарски асистенти да могат да разкриват свои кабинети или групови практики, в които да извършват самостоятелно медицински и здравни грижи. Това решиха депутатите с промени в Закона за лечебните заведения на първо четене в парламента днес с 93 гласа „за“, 6 „против“ и 52 „въздържали се“.

В кабинетите си акушерките, медицинските сестри и лекарските асистенти ще могат да правят манипулации като поставяне на инжекции, обработване на рани и др., както и да извършват дейности по промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, информира в. „24 часа“.

Досега те не можеха самостоятелно да разкриват такива кабинети, а само да работят към такива при лекари. Мотивите на вносителите са, че така се дава още една възможност за развитие на медицинските специалисти, а и ще се облекчи работата в болничните заведения. През Закона за лечебните заведения се приемат и такива в този за донорството.

С тях се предлага починал човек, който няма живи близки и роднини, да стане донор на органи, ако те са годни за трансплантация. Освен това се регламентира и т.нар. кръстосано донорство, което позволява, ако има съвпадение и може да бъде направена трансплантация, органи, тъкани и клетки да се даряват и от чичовци, лели и братовчеди. Сега законът позволява това да става само от роднини по пряка линия.

Промени има и в Закона за здравното осигуряване, които на практика официализират правилата за разпределение на заплатите на лекарите и медицинските сестри. В началото на година те бяха прети в Националния рамков договор – не по-малко от приходите на болницата да отиват за разходи за персонал, от които поне 80% да са за медиците. Предвижда се заплатите да се разпределят в съотношение 1,6:1 за заплатите на лекарите спрямо тези на медицинските сестри, лекарските асистенти и акушерките. Санкции да се налагат на болниците, ако не предоставят финансовите си отчети и друга административна информация, която контролните органи изискват, предвижда друга промяна.

Ежедневно ще трябва да се изпраща и информация до Националния съвет по цени и реимбурсиране от болниците, които лекуват с медикаменти, за които трябва да се следи ефектът от терапията. В противен случай глобите ще са в размер от 2500 до 5000 лв. Облекчава се и режима за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

В текстовете е заложено да отпадне изискването заявителите да предоставят лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато в лечебното заведение се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение.

В преходни и заключителни разпоредби се изменя Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като се предвижда средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения с държавно или общинско участие, независимо от размера на това участие, да могат да се използват както за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, така и за погасяване на задължения към кредиторите.