Европейското обединение по гастроентерология (UEG) организира стажове за млади лекари

Европейското обединение по гастроентерология (UEG) организира клинични и научни стажове за млади лекари. Стажовете са с продължителност от две седмици в периода юли 2020- декември 2021г., но е възможно и да бъдат удължени.

UEG ще одобри 30 специализанти по гастроентерология за клиничен стаж в престижна университетска болница в една от следните страни: Белгия, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Холандия, Норвегия, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Освен специализанти по гастроентерология, могат да кандидатстват и такива по хирургия, образна диагностика, вътрешни болести, имунология, онкология, педиатрия или друга специалност имаща общо с храносмилателната система.

Всеки одобрен кандидат ще получи грант от 1250 евро, които да подпомогнат разходите за пътя и квартирата му за периода. Освен това, при успешно завършен стаж, всички одобрени кандидати ще получат и безплатна регистрация за последващата Европейска седмица по гастроентерология (UEG Week).

Срокът за кандидатстване е 27 ноември 2019.

Кандидатите трябва да са на възраст под 40 години (родени след 01.04.1980, допълнително се дават по още две години за дете), да владеят английски език на високо ниво и да са завършили първата година от специализацията си.

За повече информация и пълни условия за кандидатстване:

Клинични стажове на UEG:  https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-awards/visiting-fellowship/?showApplicationForm=&_ga=GA1.2.56003823.1569242461