Одобриха нов антибиотик за усложнения при уринарни инфекции

FDA одобри cefiderocol като алтернатива за възрастни пациенти с усложнения при инфекции на уринарния тракт като пиелонефрит, причинен от пределени Грам – бегативни микроорганизми. Медикаментът е индициран за пациенти над 18-годишна възраст, при които има ограничени или никакви терапевтични опции.

Cefiderocol е сидерофорен цефалоспорин с нов механизъм на действие – нов механизъм за проникване във външната клетъчна мембрана на Грам – отрицателни патогени, включително мултирезистентни щамове. Освен това,медикаментът има уникалната способност да преодолява трите основни механизма на резистентност към карбапенем (промени в пориновите канали, инактивиране на бета-лактамаза и свръхпроизводство на ефлуксната помпа).

В рандомизирано проучване 450 хоспитализирани пациенти с усложнения при инфекции на уринарния тракт и наличие на Грам-негативни патогени са рандомизирани да получават или венозен цефидерокол, или имипенем (три пъти дневно в продължение на 7–14 дни). Основният резултат – клиничен отговор и микробиологично ликвидиране – се срещат по-често при пациентите на цефидерокол (73% срещу 55% при тези на имипенем). Цефидерокол демонстрира статистически по-добри резултати от имипенем.

Медикаментът води до повишена смъртност при критично болни пациенти. Причината за това все още не е изяснена. В допълнение, пациенти с хиперчувствителност към бета-лактамни антибиотици не трябва да приемат цефидерокол. Най-честите странични реакции, наблщдавани в проучванията са: кандидоза, констипация, кашлица, диария, повишени чернодробни ензими, хипокалиемия, гадене и реакции при мястото на инфузиране.