Спипендия за участие в УНГ-конгреса в Берлин на 20-23 май

Отдел „Международно сътрудничество” на МУ-Пловдив информира, че Немското дружество по оториноларингология, хирургия на главата и шията, отпуска грант в размер на 500 евро за участие в УНГ-конгреса, който ще се проведе между 20-23 май 2020 г. в гр. Берлин. Получената финансова подкрепа е предназначена за пътни и настаняване.

Стипендията има за цел да подкрепи за участия в чужбина на млади колеги УНГ, учени (до 45-годишна възраст) и студенти, информира проф. д-р Диляна Вичева (на снимката), дм, зам.-ректор по МСПД.

Грантовете са ограничени и ще бъдат разглеждани и оценявани по различни критерии.

Повече информация: ТУК

Крайният срок е 31 октомври 2019 г.

За да се кандидатства е необходимо:

  • Онлайн подаване на абстракт на: www.hno.org/en
  • Попълване и подпис на апликационна форма: ТУК
  • Изпращане на попълнената форма, автобиография и списък с публикации на: kongress@hno.org до Немското Дружество по Оториноларингология.