Дипломира се 44-ти випуск дентални медици на МУ-Пловдив

На 04 октомври (петък)от 11.00 часа в „Аула Магна“ Факултетът по дентална медицина на Медицински университет – Пловдив се проведе Тържествена промоцияна 44-ти випуск лекари по дентална медицина.

90 дипломанти – 70 българи и 20 чужденци (от Великобритания, Италия, Кипър, Сирия, Турция, Украйна и Швеция) получиха дипломи и положиха своя уникален професионален обет – Хипократовата клетва. От този ден те започват професионалната си реализация като «магистри», лекари по дентална медицина.

Шестима дипломанти завършиха с «отличен» общ успех (над 5,50) от следването и от държавните изпити. Средният успех на випуска е «много добър» 4,64.

Татяна Лютáкова е отличничката на випуска, завършила с най-висок общ успех (5.62) от следването и от държавните изпити. Честта да води полагането на Хипократовата клетва имаше Виктория Николова, втора по успех в класацията на отличниците.

На дипломантите с най-висок успех бяха връчени предметни награди.

След успешното въвеждане на англоезичната магистърска програма по „Дентална медицина“ с тазгодишния випуск-2019 на ФДМ – Пловдив се дипломира втория випуск, чието обучение е проведено изцяло на английски език.

През 2012 година след програмна акредитация от НАОА стартира англоезичното обучение в магистърската програма по „Дентална медицина“ в Медицински университет – Пловдив. Тази година завършват 20 студенти от англоезичната програма на ФДМ. С най-висок успех (5.51) е Асия Заман (Великобритания), която поднесе приветствие от името на чуждестранните студенти.

Тази година за „Промотор“ от факултетската колегия е определена доц. д-р Елена Фиркова, дм, преподавател от катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“ на ФДМ – Пловдив.

Ректорът на университета – проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм и деканът – проф. д-р Георги Тодоров, дм, пооздравиха дипломантите от името на академичната общност.

На академичния празник за факултета и дипломантите са поканени официални гости от държавната и местна власт, съсловните организации, сродните факултети от страната, студенти и преподаватели от ФДМ – Пловдив, близки на завършващите.

На тържеството присъстваха представители на Министерството на образованието и науката и на Министерството на здравеопазването. Официални гости на тържеството бяха д-р Николай Шарков – председател на УС на Български зъболекарски съюз и заместник-председателят на Районната колегия на БЗС в Пловдив – д-р Нелия Михайлова, както и редица изтъкнати бивши и настоящи преподаватели и възпитаници на Факултета по дентална медицина – Пловдив.