Синусният микробиом при дисбиозата на риносинуитите (ВИДЕО)

На 15 и 16 февруари гр. Правец бе домакин на Втората педиатрична оториноларингологична конференция. Събитието бе организирано от Българското сдружение по детска оториноларингология, под егидата на Европейското сдружение по детска оториноларингология. В рамките на конференцията, участниците имаха възможност да посетят лекции на национални и международни специалисти.

По време на симпозиума на платинения спонсор, Алпен Фарма, председателят на организационния комитет, проф. д-р Диляна Вичева, и педиатърът, доц. д-р Миглена Георгиева, изнесоха лекция на тема: „Синусният микробиом при дисбиозата на риносинуитите – алтернативно лечение“.  Те представиха изцяло нова и много актуална концепция, като засегнаха проучвания, свързани със синусния микробиом, реализирани в клинични центрове в Европа, Австралия и Америка.

„Когато комуникираме помежду си, ние обменяме помежду си 37 млн. бактерии на час. В такъв момент идва и въпросът, какво точно е синусният микробиом, каква е неговата роля и какво трябва да направим ние като лекари?“, коментира проф. Вичева. Основните акценти в презентацията бяха поставени върху физиологията на мукоцилиарния клирънс и назалната вентилация, острите и хронични риносинуити, еубиозата и дисбиозата.

Лекторите засегнаха Human Microbiome Project (HMP), реализиран от National Institute of Health, и фокусиран в изучаването на микробиомната композиция, налична в различни органи, системи и индивиди. HMP отразява факта, че хората са суперорганизми, съставени от два генома. Един, който наследяват от родителите си и втори, който придобиват. Основната разлика между двата е, че единият остава константен по време на целия човешки живот, докато другият е изключително динамичен и може да бъде съществено повлиян от няколко ключови фактора: възраст, начин на хранене, пътуване, хормонални цикли и антибиотично лечение.

Доц. Миглена Георгиева коментира същността на еубиозата/нормобиозата, като я дефинира като състояние, при което броят на микроорганизмите с потенциални ползи за здравето преобладава над тези с потенциални вреди. „Микробиом-асооциираните заболявания на този етап се счита, че са огромен брой“, добави тя.

Проф. Диляна Вичева представи една от хипотезите на дисбиозата, като акцентира, че тя може да бъде важен медиатор на болестния процес, а една евентуална нестабилност в макроорганизма като цяло вероятно би се отразила в доминирането на отделни микроби (хипотеза за единични патогени), или клъстери от микроби (хипотеза за съвместно наблюдение), на интрамукозната инвазия (интрамукозна хипотеза), или води до промени в наличните биофилми.

„Имаме алтернативни подходи с натурални продукти, които можем да използваме в нашата практика. Такова натурално лекарствено средство на нашия пазар е именно Цинабсин, съдържащ натуралните съставки – Cinnabaris, Echinacea, Hydrastis и Kalium bichromicum.  Той може да бъде важна част от лечението на острите риносинуити, а освен това води до много добри резултати и при продължителното лечение на хроничните риносинуити. Веществата, които се съдържат в него, имат противооточно, секретолитично и имуномодулиращо действие, както и възстановяващо мукоцилиарния транспорт “, акцентира проф. Вичева, а доц. Георгиева представи продукта Active Flora baby, който се използва за увеличаване и поддържане на баланса на полезните бактерии в стомашно-чревния тракт и при антибиотична терапия е подходяща хранителна добавка за новородени, бебета, деца и възрастни. Съдържа живи култури на бактерията Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 с доказана в множество клинични проучвания ефективност и безопасност.

Втората лекция от симпозиума на Алпен Фарма бе изнесена от д-р Иван Несторов, специалист детски болести, лекар-хомеопат, на тема: „Инфлуназал спрей за нос – щадящо лечение на възпалението“.

В своята презентация, той засегна физиологията на носовото дишане, дефинира хроничния риносинуит, както и предразполагащите фактори за развиването на хроничен риносинуит (ХРС), разделени на индивидуални, локални и фактори на околната среда, както и постави акцент върху терапевтичните подходи при лечението на алергичен и ХРС.

„Хомеопатията като цяло използва един много важен метод – медикаменти или субстанции в разредени или безкрайно разредени дози, което ни дава възможност тези субстанции да бъдат минимално, или дори практически невъзможно да ви интоксикират или алергизират. Това е един терапевтичен метод с клинично проверена ефективност и позната патогенеза на медикаментите повече от двеста години, и над 150 000 лекари по света използват ежедневно хомеопатия“, коментира д-р Несторов. Той представи Инфлуназал – Луфа спрей за нос, който регулира възпалителната реакция, потиска еозинофилната свръхактивност, намалява отока и обструкцията на носното дишане, активира мукоцилиарния клирънс и съхранява функцията на носната лигавица.

Целите презентации, можете да гледатe във следните видеа: