Бяха представени новостите в лечението на очни заболявания в САЩ

Бяха представени новостите от най-голямата конференция за очни болести в света – Американската Академия по Офталмология 2018.

Лазерна корекции на зрението — новости

 • Подход при комбиниране на повърхностна аблация и крослинкинг CXL — обобщени резултати [link]
 • Дискусия за предимствата и недостатъците на вътреочните лещи при пациенти с късогледство като алтернатива на лазерната корекция на зрението. [link]
 • Нов вътре-роговичен “имплант”, за корекция на старческото далекогледство (пресбиопия)[link]

Кератоконус — новости

 • Нов хирургичен метод за лечение на кератоконус – интраламеларна заздравяваща кератопластика (“intralamellar strengthening keratoplasty [ISK]”) [link]

Глаукома

 • Причини и последствия от изтеглянето на CyPass (вид антиглаукомен шънтов имплант). Обсъждане на бъдещето на ангиглаукомните импланти. [link]
 • Резултати от проспективно проучване за загубата на ендотелни клетки при минимално инвазивна глаукомна хирургия (MIGS)[link]
 • Д-р Мари Кели сподели резултатите си от трансплантиране на стволови клетки в трабекуларния апарат за по-добър контрол на вътреочното налягане при пациенти с откритоъгълна глаукома. [link]
 • Използване на ОСТ и контрастно вещество за заснемане (ICG) и оценка на Шлемовия канал при пациенти с глаукома. Оценката на каналчето, през което се отича вътреочната течност отключва нови възможности за подобрение на Минимално-инвазивната глаукомна хирургия и допълнително развиване на таргетиращи отичането на вътреочна течност медикаменти [link]
 • Първи резултати от проучването DARC — Detection of Apoptosing Retinal Cells — д-р Франческа Кордеиро представи ранни резултати от мащабното проучване, в което изследват защо някои клетки на ретината реагират със самоунищожение при повишени стойности на вътреочното налягане (при пациенти с глаукома). Резултатите от проучването ще имат приложение и при други неврологични заболявания като болест на Алцхаймер, Мултиплена склероза, както и при Макулна Дегенерация. [link]

Устройства, които се имплантират в окото:

 • Bimatoprost SR – лекарствен имплант, който се поставя в предната камера на окото и освобождава лекарство, което намалява вътреочното налягане в продължение на 6 месеца. Устройството премина успешно фаза 2 и в момента е във фаза 3 на клинични проучвания. [link]
 • iDose – титаниево устройство, което се поставя в окото и отделя друг вид медикамент за лечение на глаукома (травопрост). Устройството трябва да бъде заменяно на всеки 6 до 12 месеца. [link]

Устройства, които се поставят на повърхността на окото:

 • OTX-TP -“тапички“, които се поставят в слъзните каналчета и отделят медикамент (простагландинови аналози) в слъзния филм и ефективно понижават вътреочното налягане за период до 3 месеца. В момента OTX-TP е във фаза 3 на клинични проучвания. [link]
 • Evolute – подобен продукт, отделящ простагландини за понижаване на вътреочното налягане. Намира се във фаза 2 на клинични проучвания. [link]
 • Bimatoprost ring – периокулярен пръстен, който се поставя зад клепачите (в конюнктивалния сак) и отделя лекарство за 3–6 месеца. Устройстовто е във фаза 2 на клинични изпитания. [link]

Катаракта

 • Обобщени резултати и споделяне на опит при катарактална хирургия (операция за перде) на пациенти с псевдо-ексфолиативна глаукома. [link – 12]
 • Метод за възстановяване на дефекти на ириса – “Single Pass Four-Throw Pupilloplasty” — специална улеснена хирургична техника, позволяваща зашиване на дефекти в ириса с минимална травма на останалите структури на окото. [link + video]
 • ApertureCTC – Представиха се резултати от новото устройстово, което изпълнява важен етап от операцията на перде. Технологията е сходна със “Zepto”, като създава капсулотомия (ключова стъпка от операцията) с помощта на специален електрически ток, генериращ топлина. ApertureCTC все още е в предклинични етапи на проучване, като операциите на хора се очаква да започнат през 2019г.
 • CAPSULaser — нови резултати от проучвания. CAPSULaser е лазерно устройство, което е приставка за операционен микроскоп. Капсулният отвор се създава за 1 секунда след оцветяване на предната капсула с трипан синьо. При клинични проучвания при повече от 400 пациенти са налице 100% идеално центрирани и завършени капсулорексиса (важен етап от операцията за перде) Представиха се сравнения на резултатите от точността на оразмеряването, циркулярността и центрирането по визуалната ос, оперативно време с фемтосекундна и ръчна капсулотомия спрямо CAPSULaser.

Ретина

 • Биосъвместим материал за едноетапно затваряне на макулни и ретинални дупки. При трудните за лечение макулни дупки често се налагат няколко операции, предоперативни лекарства или трансплантанти. Д-р Станислао Ризо (един от най-добрите ретинални хирурзи в света) сподели по-лесен и по-безопасен подход при лечение на макулните дупки. [link]
 • Първи резултати от тестове на микрохирургични инструменти (с фиброоптична ОСТ система) за робот-асистирана ретинална хирургия – инструментите дават в реално време разтоянието до ретината в микрони (части от милиметъра!)[link]
 • Нов форцепс с възможност за диатермия — позволява да се извърши коагулация без да се извършва смяна на инструментите. Към момента е наличен в 23 G.
 • Д-р Карл Клаес представи доклад за лечение на гигантски макулни дупки на ретината и резултати от модифицирана от него хирургична техника [link]
  Лечение на диабетен макулен едем със съвремени хирургични методи — д-р Гурав Шия отговори на хирурзи от целия свят ключови въпроси и параметри, които трябва да се вземат под внимание при пациенти с диабет и оток на ретината. [link]
  Резултати от експериментални резултати от 3D регенеративна фоторецепторна терапия на ретинални фоторецепторни клетки [link]
 • Дигитално асистирана ретинална хирургия — представи се иновативен софтуер, който помага при интраоперативната визуализация на ILM (мембрана лимитанс интерна) при операции на ретината. Идеята на метода е да улесни хирурга и да намали честотата на усложненията, като промени оттенъка на цветовете.

Цялата статия можете да прочетете тук