Пациентски организации съобщават, че трансплантирани пациенти доплащат имуносупресори

От пациентските организации „Заедно с теб“ алармират за пристигнали при тях сигнали за доплащане на имуносупресори от трансплантирани пациенти. Пенка Георгиева, представител на организациите, публикува следното писмо:

Въпреки че уведомихме фармацевтичните компании и Министерство на здравеопазването, проблемът с осигуряването на безплатните медикаменти не се разреши.

Призоваваме към повече отговорност към нас, пациентите, и спешно решаване на възникналия за пореден път казус, поради навлизането на генеричен продукт в групата предния месец.

Като пациентски организации сме изключително притеснени поради необходимостта трансплантирани пациенти да доплащат за своето поддържащо лечение, което е животоспасяващо.

Заради административни наредби в Позитивния списък навлизат заместващи препарати, които са по-евтини и по тази причина стават безплатни, а досега използваните от пациентите лекарства, с които те са стабилизирани, трябва да бъдат доплащани.

Според лекарите, всяка промяна в животоподдържащото лечение на трансплантираните пациенти крие риск от отхвърляне на органите и застрашава живота.

За да получат досегашното си лечение, трансплантираните пациенти ще трябва да доплащат имуносупресорите, което е непосилно, поради допълнителни разходи за съпътстващи заболявания и тъй като тези пациенти са с инвалидни пенсии. 

Независимо какво лекарство изпише лекарят, НЗОК ще плати най-евтиното, а е възможно поради невъзможност пациентът да си доплати досегашното, по-скъпо лечение, той да започне с нов медикамент, който да не е подходящ за него.

Ние сме изключително разтревожени, тъй като здравето на трансплантираните пациенти се подлага на риск.

При промяната в лечението на трасплантирани пациенти са възможни усложнения два-три месеца след смяната, а освен емоционален аспект за пациентите и техните близки, разходите на публични средства при отхвърляне на органите са над 110 000 лв. за пациент.

Очакваме институциите и фармацевтичните компании да вземат бързи и адекватни решения и да защитят живота и здравето на трансплантираните пациенти.“

_________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статии ТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.