Регистрираха сдружението „Българска организация за верификация на лекарствата”

На 20 април излезе решението на Софийски градски съд за регистрация на „Българска организация за верификация на лекарствата” (БОВЛ) като сдружение с нестопанска с цел подпомагане прилагането в България на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и осигуряване на снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.

Учредители на сдружението са пет структури, представляващи участниците в производството и разпространението на медикаменти.

Те са: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз.

Организациите се споразумяха, че при работата си ще спазват принципите на консенсус и сътрудничество, като позицията председател на сдружението ще се заема на ротационен принцип с едногодишен мандат за всяка от тях.

Първият председател на БОВЛ е проф. Илко Гетов, който е и председател на Управителния съвет на БФС.

Останалите членове на УС на БОВЛ по реда на тяхното ротационно председателство са Оля Василева, Николай Хаджидончев, Деян Денев и Христофор Иванов.

Обектът на дейност на Сдружението е със съдействието на Европейската организация за верификация на лекарствените продукти да внедри, експлоатира и поддържа в Република България ефективна система за верификация на лекарствените продукти, напълно съвместима и интегрирана с Европейската система за верификация.

При работата си за прилагане на единната европейска методология сдружението ще работи в тясно сътрудничество с българските институции, компетентни органи и заинтересовани лица, както и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите-членки на Европейския съюз.

Според изискванията на Директивата, системата трябва да започне да функционира от 9-ти февруари 2019 г. с цел предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на доставки и осигуряване на българските пациенти с допълнителна гаранция за качеството на техните лекарства.

__________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статии ТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.