Започва проектът „Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и за деца до три години от групи в риск“

Официално представят проекта „Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и за деца до три години от групи в риск“, информира БНР.

Начинанието е на стойност 462 176, 84лв. и се реализира по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерство на здравеопазването и „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, както и подобряване на майчиното и детско здраве на представители на уязвими групи и ромското население от Столична община.

__________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статии ТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др.