Трудовата инспекция във Велико Търново установи 12-часови смени при медицински работници

Лекари и лаборанти от Велико Търново, работили при 12-часови смени, установи Инспекцията по труда в областта.

В края на юли приключиха проверките дали се спазва трудовото законодателство по отношение на работещите на длъжност лекар, медицинска сестра и санитар.

Констатирани са случаи, в които на наетите не са осигурени повече от 12 часа междудневна почивка, както и поне 24-часова междуседмична почивка при сумирано отчитане на работното време. Установени са случаи, в които е възлагана работа през две последователни смени, което е в противоречие със закона”, обясни директорът на Инспекцията по труда инж. Невена Стефанова.

Тя разясни, че често нарушенията касаят болничния персонал, който по принцип работи при намалено работно време. По думите й, лаборанти, които по закон трябва да работят по 7 часа, са поемали и 12-часови смени.

Инж. Стефанова добави, че в „Спешна помощ“ към търновската болница лекари са работели на по- дълги смени, в разрез със законодателството.

В някои от болниците са регистрирани и нередности със заплащането на дейността на персонала. От Инспекцията по труда са издали предприсания за нарушенията, като вече е ясно, че те са отстранени.

Общо 247 проверки бяха извършени през месеците юли и август. Установени са нарушения свързани със условията на труд, с работното време, честотата на почивките на персонала, заплащането и допускането до работа без сключен писмен трудов договор.

Установено е, че четирима работодатели са забавили изплащането на заплатите на наетите от тях лица, като дължимата сума надхвърля 96 хиляди лева.
Източник: Дарик

_____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др