Д-р Димитър Петров разкри причините за оставката си

В интервю пред БНР отскоро бившият подуправител на НЗОК д-р Димитър Петров, сподели, че оставката му е следствие от „непреодолими различия с политиката, водена от министъра на здравеопазването Петър Москов, която се опитва да наложи върху Здравната каса“ и че е решение, взето по взаимно съгласие.

Д-р Петров отбеляза: „Формално Касата е независима институция и практически министърът не може да ме уволни“, и освен това добави, „не искам да нося отговорност за събития, които предстоят, ако нещата продължават така“.

Бившият подуправител спомена и политиките, с които не е съгласен:

„От 7-8 месеца Министерството неистово се опитва да наложи някакво национално споразумение между фирмите за лекарства. Този вариант на споразумение, който беше лансиран, определено облагодетелстваше 2-3 фирми, които правеха голям растеж, като останалите трябваше да го поемат, включително и генериците.Тези текстове никой не ги приемаше и те не минаха през пленарна зала. Депутатите ги отхвърлиха.“

„Вместо това трябваше да започнем договаряне на отстъпки по една наредба, която трябваше да се приеме от Касата и да се публикува от Министерството. Вариантът, който ние направихме, беше изключително добър, приет от всички. Вместо този вариант на наредба, Министерството публикува съвсем друг, в който пак беше заложено национално споразумение, без да има никакви законови основания за това.“

Споразумението би дало макрорамка на бюджета на НЗОК, но крие риск по-евтините препарати просто да изчезнат от търговската мрежа, изтъкна Петров.

„Вторият проблем е, че с промените в Закона, които МЗ предложи, в момента заболяванията, които НЗОК покрива, вече няма да се определят с наредба на министъра, а само с критерии. На база на проекта за наредба за критерии, който те публикуваха преди около седмица, Касата трябва да определи нов списък със заболявания.“

„Ако те се приложат дословно, ще отпаднат няколко големи групи пациенти. Ако се приложат буква по буква, целият ревматоиден артрит ще отпадне, да речем. Касата ще бъде поставена в условията на „лошата“, а тя или трябва да изпълнява тази наредба, или да си затвори очите, да ги остави в списъка, и да стане уязвима спрямо институции като Сметна палата и др.“

Д-р Петров видя проблеми и в болничната помощ. Методиката, по която НЗОК работи с бюджети на болниците, връща административното бюджетиране в Здравната каса, което не е работа на тази институция и ще даде явни негативи в края на годината.

Т. нар. „основен и допълнителен пакет“ са в никаква фаза и НЗОК не може да направи проектобюджета си, нито могат да започнат преговори по Националния рамков договор, а Министерството, вместо да направи тези пакети, се занимава с остойностяване на дейности“, изтъкна още Петров.

Източник: БНР

_____________________________________________________________________

Регистрирайте си профил в Medical News и публикувайте собствени статииТУК.  Вече сами можете да създавате медицински новини!

Споделете собственото си мнение, коментари и размисли; разкажете истории свързани със света на здравеопазването, медицината, фармацията или стоматологията. Публикувайте и Ваши клинични случаи, оригинални статии, обзорни статии, клинични снимки с въпроси към тях и др