Основният пакет дейности ще се определи с помощта на чужд одитор

Мултинационална одитна компания ще помага във формулирането на основния пакет медицински дейности у нас.

Тя е участвала и в остойностяването на медицинските дейности в Литва и Латвия, където също работели по клинични пътеки.

Това съобщи зам. здравният министър д-р Ваньо Шарков в парламента. Той е начело на работната група, която трябва да изработи основния пакет.

Задачата на чуждия консултант била “да наложи рамката“ в определянето на основен пакет и остойностяването му у нас, като според д-р Шарков предварителният вариант трябва да бъде завършен до 15ти септември.

Основният пакет ще влезе в сила чрез наредба 40 на МЗ, която ежегодно определя за кои заболявания покрива НЗОК. Без този документ здравната каса няма как да изработи адекватен проектобюджет за следващата година. 

Всички клинични пътеки и дейностите от извънболничната помощ, свързани с майчиното и детското здравеопазване, кардиологичните и неврологичните заболявания остават в основния пакет, каза д-р Шарков.

Освен тях фигурират и кардиохирургията, неврохирургията и инвазивната кардиология, както и травматологията.

Предвидено е в основния пакет да влязат и имплантите и медицинските консумативи, необходими в тези специалности. По този начин екипът на здравния министър ще реализира обещанието си, че здравноосигурените няма да плащат на ръка нищо в основния пакет.

„Преди това обаче трябва да се направят промени в обмитяването на тези изделия, тъй като сега се обмитяват на килограм тегло, а не според стойността им, тъй като разликата в цените между България и другите страни е значителна“, добави д-р Шарков.

Извън основния пакет ще останат клиничните пътеки, които имат до 1 ден престой в лечебното заведение, сред които има много очни, дерматологични, гастроентерологични. Те ще се зачислят към извънболничната помощ и ще имат статут на високоспециализирани и специализирани дейности.

Ще се увеличат прегледите и изследванията за бременните и за децата, като те ще имат осигурен достъп до специалист, увери д-р Шарков. 

За момента не може да се каже дали ще има повече направления за специалист и изследвания, тъй като се планува отмяна на талоните на хартиен носител.

Те трябва да бъдат сменени с индивидуални пакети медико-диагностични дейности според нуждите на пациентите от всички възрастови групи.

Източник: в. „24 часа“