Евростипендии за летен семестър на учебната 2012/2013г.

45683 Кампанията за кандидатстване за евростипендии за успех и специални стипендии за летния семестър на учебната 2012/2013 година стартира днес (1.04. 2013). Заявления могат да се подават чрез сайта на проекта до 28 април 2013 г. Класирането ще бъде публикувано на 15 май 2013 г. Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg.