Кариерни възможности в Швеция, Норвегия и Дания

Red rorbu fishing hut Скандинавските страни са известни със социалната си политика, създаваща благоприятна семейна среда, и добре развитата си система за социално подпомагане, финансирана от високите данъци. Освен това, страни като Швеция, Норвегия и Дания предлагат множество кариерни възможности в здравеопазването –представяме ви интервю с Матс Игнел, съосновател на MediCarrera, компания, която работи със Скандинавското здравеопазване от 2003 г.

Какви ще са свободните места за работа в Скандинавското здравеопазване през следващите години?

В държавното здравеопазване, през следващите години, ще има много свободни места както за лекари, от почти всички специалности, така и за дентални медици и мед. сестри. Договорите са постоянни, главно за държавни болници, центрове за първична медицинска помощ и дентални клиники, в много от регионите на Скандинавския полуостров.

Какви предимства за работа предлагат Скандинавските страни на медиците заинтересовани от работа в чужбина?

Скандинавските страни предлагат шанс за развитие на медицинска кариера от най-високо ниво, но също така, и свободно време за семеен живот и отдих. Страните са икономически и политически стабилни. Много международни проучвания ги поставят на първо място по качество на живот, условия за научни изследвания, образование, здравеопазване и политики за равни възможности.

Как един лекар, дентален медик или мед. сестра ще се справи с езиковата бариера?

Владеенето на език не се изисква като условие за наемане. Но е жизнено важно да имате поне ниво B2 на шведски, норвежки или датски, за да работите в определените страни. Заради ниския брой на медици говорещи нужните езици работодателите предлагат усилени езикови курсове преди започване на работа.

Колко време отнеме изучаването на езика?

От 2003г. организираме курсове за лекари, дентални медици и мед. сестри. До сега над 300 лекари и зъболекари са ги завършили успешно. Създали сме модел на обучение от 2 части, в който първо кандидатът за работа може да изучава езика чрез онлайн курс в продължение на 8-12 седмици – направо от своя дом, последван от интензивен четиримесечен езиков курс, напълно достатъчен за достигане на ниво B2 на определения език. Освен това, през първите месеци от назначението, заедно с езиковата, ще тече и програма по интеграция в страната.

Как кандидатът за работа ще се справя по време на курсовете без да работи?

Преди всичко, никой не започва курсовете без преди това да има подписан договор за работа. По време на обучението на всеки нает медик ще му бъде осигурен обзаведен апартамент, както и стипендия, с идеята да се съсредоточи на 100% върху езика. Курсовете се провеждат в Испания, Унгария, Румъния и България.

Как ще се интегрира семейството?

Всеки знае, че в основата на успешното интегриране в определена страна е владеенето на езика. Ако медикът и неговото семейство могат да говорят местния език шансовете за успех са значително по-високи. Затова ние, когато организираме езиковите курсове мислим и за семейството на медика и предлагаме курсове и за неговите близки. Освен това, ние оказваме съдействие и при решаването на всички житейски проблеми свързани с преместването. Също така, намираме подходящи училища, детски градини или ясли. Предлагаме и професионална консултация със съпруга или съпругата на медика. Когато набираме доктори, дентални медици и мед. сестри за Скандинавските страни ние го приемаме като семеен проект и се опитваме да подготвим цялото семейство за новия им живот в чужбина.

Източник: www.medpharmjobs.com