Поредица от симпозиуми „Медицински открития и достижения от български лекари и учени”

King-edward-medical-college-lecture-hall1 Катедрата по фармакология и токсикология към Медицински университет – София и Асоциацията на студентите медици в България, клон София (АСМБ–София) организират научно-образователни симпозиуми под патронажа на Ректора на Медицински университет –София и Председател на Ректорите в България- Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дбн. Симпозиумите са за студенти, докторанти, лекари, медицински специалисти и граждани и са
в памет на делото и достиженията на български лекари и учени. Симпозиумите дават съвременни знания по значими въпроси на медицината, като са разделени на две части – Пролетна научна сесия (започваща на 27.03) и Есенна научна сесия (започваща на 25.09).

Събитията ще се провеждат в Анатомична аудитория на Медицински факултет към МУ-София, бул.” Пенчо Славейков” , в сряда, от 17.00 до 19.30 ч. на посочените по програма дати.

Програма на част първа: Пролетна научна сесия

27 Март 2013. Симпозиум # 1. „ Проф. д-р Иван Митев и откритието на 6-ти сърдечен тон”

17.00-17.15 Откриване на симпозиума.

17.15-17.45 Член кор. проф. д-р Ваньо Митев, дбн „За делото и откритието на проф. д-р И. Митев”

17.45-18.15 Бюрхан Рашид „Характеристика на VІ сърдечен тон”

18.15-18.45 Проф. д-р Надка Бояджиева „Епигенетични достижения при заболявания на сърцето”

18.45-19.30 Дискусия

Модератори: Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дбн, РЕКТОР на МУ-София

Бюрхан Рашид-студент, Председател на АСМБ-София

3 Април 2013. Симпозиум #2. „Проф. д-р Димитър Пасков и откритието на нивалин.”

17.00-17.15 Откриване на симпозиума.

17.15-17.45 проф. д-р Надка Бояджиева, дмн „За делото и откритието на проф. д-р Димитър Пасков: повече за нивалин”

17.45-18.15 Елисавета Герова „Съвременни достижения при клиничното приложение на нивалин”.

18.15-18.45 д-р Мария Трайкова, дх „Проучвания на нови ефекти на нивалин от колективи на Катедрата по фармакология и токсикология на МФ, МУ-София”

18.45-19.30 Дискусия

Модератори: Проф. д-р Надка Бояджиева, дмн Ръководител на Катедрата по

фармакология и токсикиология на МФ, МУ-София;

Елисавета Герова-Студент, Зам. Председател на АСМБ-София.

12 Април 2013.Симпозиум #3. „Академик Ташо Ташев и балканската диета.”

17.00-17.15 Откриване на симпозиума.

17.15-17.45 доц. д-р Светослав Ханджиев, дм „За делото на академик Ташо Ташев и балканската диета”

17.45-18.15 Доника Кръстева „ Лечение на метаболитен синдром”

18.15-18.45 Prof. Mikael Fegelholm, PhD „Role of exercise and various diets for health” (чуждестранен гост)

18.45-19.15 д-р Теодора Ханджиева- Дърленска, дм „Достижения в нутригеномика”

19.15-19.30 Дискусия

Модератори: Доц. д-р Светослав Ханджиев, дм, Председател на БАСАД

Доника Красимирова Кръстева, студент, член на АСМБ -София

24 Април 2013. Симпозиум # 4. „ Академик Веселин Петков и откритията в невронауките у нас”

17.00-17.15 Откриване на симпозиума.

17.15-17.45 проф.д-р Веселин В. Петков, дмн „За живота и основните научни постижения на академик Веселин Петков”

17.45-18.15 проф.д-р Красимира Якимова, дмн „Невронална основа за ефектите на веществата върху основни жизнени функции на организма”

18.15-18.45 проф. д-р Ирен Белчева, дмн „Неврофармакологични проучвания на фармакологично активни вещества”

18.45-19.15 Михаел Михнев „Съвременни достижения в неврофармакологията”

19.15-19.30 Дискусия

Модератори: Проф. д-р Красимира Якимова, дмн, Катедра по фармакология и токсикология на МУ-София ;

Михаел Михнев – студент, Зам.Председател на АСМБ-София

16 Май 2013 Симпозиум # 5 „Медико-биологични достижения за развитие на космонавтиката”

17.00-17.15 Откриване на симпозиума.

17.15-17.45 Академик Цветан Цветанов „Достиженията ни при проучване и внедряване на храните за космонавти”

17.45-18.15 проф.д-р Надка Бояджиева, дмн „Медико-биологични достижения при изследвания върху космонавти”

18.15-18.45 д-р Мария Трайкова,дх „ Експериментални възможностти за медико-биологични проучвания върху фармакологични средства за космонавтите”

18.45-19.00 Васил Стенев „Фактори на адаптация след продължително летене или пребиваване в космоса”

19.00-19.15 Дискусия

Модератори: Академик Цветан Цветанов БАН;

Васил Стенев- член на АСМБ-София

Очаквайте информация и за част втора: Есенна научна сесия на www.armobg.org