Австрийско-български летен колеж за пореден път в България

avstr-bulg Катедра Славянистика към Виенския университет и Института за дунавския регион и Централна Европа (IDM) организират 19-ти Австрийско-български летен колеж в Благоевград и във Варна от 2-ри до 21-ви август. По време на колежа български и австрийски студенти учат в езиков курс и преди всичко един от друг съответно немски и български език. Преподавателите са с майчин език немски и прилагат модерни методики за неговото изучаване. Допълнително се организират екскурзии и гост-лекции.Ще има и достатъчно свободно време за опознаване на културата и бита на България и за посещения на някои забележителности.

Могат да кандидатстват всички студенти и докторанти в български университети ,които са изучавали немски език, поне 100 часа.
Не се приемат кандидатури на студенти от филологически специалности с немски.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. CV -1 страница разпечатка с информация за обратна вразка (e-mail,телефон), придружена от 1 снимка, паспортен формат.
2. Мотивационно писмо за участие в Австрийско-Българския летен колеж.
3. Уверение за студент
4. Копия от документи доказващи,че сте изучавали немски език (,академична справка, диплома за средно образование и други дипломи от завършени курсове, с брой на часовете по немски език.

Всички документи е необходимо да бъдат на български език.

Кандидатурите се изпращат на: sommerkolleg@yahoo.com

Срокът за подаване на документите е до 31 май 2013.