Фондация „Александър фон Хумболт” отпуска 600 научни стипендии

berlin_humboldt_uni Фондация „Александър фон Хумболт” отпуска 600 научни стипендии всяка година за защитили докторанти и опитни изследователи. Целта е да се даде възможност на високо квалифицирани млади изследователи да продължат научен проект по техен избор в Германия. Кандидатстването трябва да бъде за дългосрочни проекти с продължителност от 6 до 18 месеца. Отпусканата месечна субсидия е 2 450 EUR, в допълнение е възможно да бъдат осигурени самолетни билети за кандидатите и техните семейства. Освен това, с работата си по проекта,всеки участник може да изкарва допълнително между 500 и 800 евро на месец. Осигуряват се и интензивни курсове по немски език с продължителност от 2 до 4 месеца.

Подходящи за стипендията са защитили докторантура преди по-малко от 1 година млади изследователи от всички научни сфери, включително и медицина. От кандидатите се изисква да имат добре развит академичния профил от научни съобщения и публикации. Следователно, е нужно кандидатите да са били асистенти, ръководители на младежки научни групи или да предоставят доказателства за няколкогодишна независима научна работа.

Фондацията „Александър фон Хумболт” е една от най-престижните фондации, с дълга история и голямо влияние върху световната наука. Интересен е факта, че през последните 50 години 44 хумболтианци са получили Нобелова награда. Основана през 19-ти век, една година след смъртта на великия германски учен Александър фон Хумболт, Фондацията в началото подпомага млади германски учени, а след това и чуждестранни изследователи.

Понастоящем хиляди хумболтови стипендианти работят по цял свят и повечето са в научния елит на своите страни. Много от тях са обединени в над 120 Хумболтови клубове, дружества, съюзи и т.н. – една световна Хумболтова мрежа. Такъв съюз има и в България, като в страната ни хумболтианците са над 450.

За повече информация: www.humboldt-foundation.de/web/671.html