Научната и образователна фондация на Байер отпуска десет стипендии „Карл Дуисберг”

65189CORCMYK75 В Байер винаги са търсили млади и квалифицирани хора. Една от стипендиите, които отпускат е на името на Карл Дуисберг, целевата група на която са студентите и докторантите по хуманна и ветеринарна медицина. Подкрепата се предоставя за академични проекти, клинични стажове, работа по научна теза или продължаване на обучението в известни медицински университети. Важни изисквания за кандидатстване са много добри оценки и успешна академична справка до момента на кандидатстване.

Широки общи познания и лична отдаденост са допълнителни качества, които дават предимство. Отпусканата сума за стипендията зависи от съответния проект, но все пак е достатъчна за покриване на битовите разходи, пътните разходи и разходите по проекта.

Подкрепата се отпуска най-вече за проекти, насочени към социалните аспекти на базисните медицински науки, както и проекти, свързани със следните медицински области: кардиология, онкология, възпаление, гинекология и образна диагностика

Броя на стипендиите е 10, а продължителността е една година.

Необходимо е подаване на подробно описание на проекта, с който кандидатствате, както и конкретен план за разходите. Повече информация относно изискванията, процедурата и крайния срок за кандидатстване може да намерите на:

www.bayer-stiftungen.de/de/carl-duisberg-stipendien.aspx