Докторантура по медицина във Великобритания

zx500y290_2007308 Центърът за медицина към University of Leicester в Обединеното кралство отпуска пълни стипендии за обучение в докторска програма. Тя е с продължителност от три години и ще започне през месец октомври т.г. Паричната помощ покрива такста на университета през целия период на обучение. За възможността могат да кандидатстват всички хора, които имат постоянно жителство във Великобритания или в страна-членка на Европейския съюз (ЕС).От тях се изисква да имат подходяща академична степен в областта на медицината и отлични познания по английски език. Процесът по кандидатстване и всички необходими документи може да откриете на страницата на възможността. Крайният срок за подаване на документи за участие е 8 март 2013 г.

Източник: http://www.karieri.bg/