Д-р Денислава Недева: FeNO дава добър ориентир за терапията на пациентите с астма

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

При FeNO (Fractional Exhaled nitric oxide) над 28 трябва да се вземат по-сериозни мерки за прецизиране на терапията на пациентите с астма, коментира д-р Денислава Недева по време на своята презентация “Th2 биомаркерите и фокус върху FeNO” в рамките на Първите есенни алергологични дни.

Добре е да използваме няколко биомаркера едновременно, а не да разчитаме само на един. Например едновременното измерване на FeNO и еозинофилите дава добра отправна точка за действие.

Добре е да се вземат под внимание и екзацербациите. Така установяваме кои пациенти са рискови и къде, и как да се намесим.

Над 300 млн. души в света страдат от астра, кот между 5 и 10 на сто от тях се класифицират като тежки и водят след себе си влошаваме на симптомите, нежелани събития, свързани с лекарства, тежки емоционални и психически ефекти върху здравето, нарушено качество на живот, епизоди на обостряне и нарушена физическа активност.

От навременната диагностика и адекватно лечение зависи контролът върху астмата и качеството на живот на пациентите.