Астмата и ангиоедемът – акцент в третия ден на първата есенна конференция по алергология

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Истински съботен маратон с различните аспекти на диагностика, лечението и превенцията на бронхиалната астма и ангитаодемът са подготвили организаторите от БДА в рамките на Първите есенни алергологимни дни, които се провеждат онлайн от 19 до 21 ноември с модератор доц. д-р Мария Стаевска – председател на Българското другество по алергология.

Последният ден на събитието ще стартира в 9:00 часа с фирмен симпозиум на “Новартис”, посветен на тежката алергична астма под надслов “Блокирай IgE! Отключи живота!”. Д-р Елена Петкова ще представи презентацията “Eфективност и сигурност, променяща живота на пациентите с тежка алергична астма”.

Веднага след това ще започне фирменият симпозиум на “Тева” с работно заглавие “Бронхиална астма – научен подход в настоящия момент”. Председателят на българското дружество по белодробни болести д-р Владимир Ходжев ще изнесе лекция за влияние на вирусните инфекции при пациенти с астма, а д-р Силвия Новакова ще говори за значението на избора на устройство и придържането за контрола на астмата.

В 11:20 стартира фирменият симпозиум на GSK, а д-р Весeлин Христов ще даде повече информация за “Диференциращата роля на еозинофилите: От хомеостазата към болестта“

Фирменият симпозиум Berlin Chemie ще бъде от 12:00 часа, а презентацията на д-р Елена Петкова ще очертае факторите, определящи избора на терапия при пациенти с астма.

В 15:00 часа, в рамките на фирмения симпозиум на AZ д-р Цветанка Оджакова ще коментира “Персонализиран терапевтичен подход при пациентите с умерена и тежка астма, а д-р Борислава Крушева ще сподели две години опит с Fasenra от реалната практика.

Фирменият симпозиум Chiesi ще стартира в 15:40 часа с презентацията на д-р Омар Усмани “Innovation in Device and Delivery to Target Disease”, след което в рамките на симпозиума на Mundipharma д-р Силвия Новакова ще говори за “Flutiform® k-haler® Клинично разработване и характеристики на инхалатора”.

Времето след 17:30 часа ще бъде посветено на ангиоедемът и имунотерапията. По време на фирмения симпозиум на Takeda д-р Анна Валериева ще хвърли повече светлина върху брадикинин медиирания ангиоедем и лечението му при нужда, а доц. д-р
Мария Стаевска ще има презентация на тема „Профилактика при наследствен ангиоедем, минало, настояще и бъдеще“.

В 18:10 часа започва фирменият симпозиум на Ewopharma с лектор д-р Борислава Крушева, която ще търси отговор на въпроса “Има ли идеален пациент за алергенна имунотерапия?”.

По време на фирмения симпозиум на Magnapharma от 18:30 маса д-р Анна Валериева ще съобщи последните новости и клиничен опит, свързани с проследяване на бременност при наследствен ангиоедем с дефицит на С1 инхибитора.