Aлергологията на “Александровска” вече е част от верига международни експертни центрове за лечение на уртикария

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Клиниката по алергология на УМБАЛ “Александровска” вече е част от веригата международни експертни центрове за лечение и проследяване на пациентите с уртикария UCARE

Тя получи международен сертификат от Глобалната европейска мрежа по алергия и астма GA2LEN (Global Allergie and Asthma European Network), който удостоверява, че покрива всички европейски критерии за терапия на кожното заболяване.

Сертификатът е част от международен проект за развитие, взаимодействие и акредитация на центрове за високи постижения в различни области на алергичните заболявания UCARE (Urticaria Centers of Reference and Excellence), стартиран от световната мрежа GA2LEN. Уртикарията е първата област, върху която проектът се съсредоточава, като до момента с общи усилия е изградена мрежа от 105 лицензирани медицински центрове в цял свят. От тях 54 се намират в Европа, два от които са в България (Клиниката по алергология на УМБАЛ „Александровска“ и един частен медицински център).

За да получат престижния сертификат, центровете трябва да докажат, че покриват 32 критерия, които се оценяват по време на одитно посещение (в „Александровска“ одитът е проведен от проф. Маркус Маурер от Charité – Universitätsmedizin Berlin).

От тях се изисква не само да разполагат с необходимите специалисти и апаратура, но и да демонстрират, че се занимават с проучвания, че прилагат съвременни методи на лечение с постигнати конкретни резултати от тях, че имат взаимоотношения с останалите центрове по света и обменят информация с колеги- изследователи на уртикарията и свързани с нея заболявания, и че поддържат активна връзка със своите пациенти.

По този начин проектът GA²LEN UCAREs се стреми не само да създаде отлични постижения при лечението на уртикария, но и да повиши познанията за терапия на заболяването чрез научни изследвания в глобален план.