Избраха новите заместник декани на Медицински факултет към МУ-София

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На проведения на 20.10.2020 г. Факултетен съвет на Медицински факултет, съгласно чл. 30, ал. (2), т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински факултет при Медицински университет – София, бяха избрани заместник декани на МФ:

  1. Доц. д-р Tеофил Седлоев, дм, Катедра по гастроентерология, Клиника по хирургия – заместник декан по учебната дейност.
  2. Проф. д-р Лазар Желев, дм, Катедра по анатомия, хистология и ембриология – заместник декан по учебната дейност- чуждестранни студенти.
  3. Проф. д-р Христо Георгиев, дмн, Катедра по ортопедия и травматология – заместник декан по научната дейност и развитие на академичния състав.
  4. Проф. д-р Арман Постаджиян, дм, Катедра по обща медицина – заместник декан по следдипломно обучение.