Посетителите в дискотеките и нощните заведения – по-малко

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Посещенията в дискотеки, пиано барове, клубове и други нощни заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта.

Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. Заповедта влиза в сила от 23 октомври.