След МУ-Плевен, онлайн ще учат и студентите в УНСС-София и в Хасково

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Както вчера ви съобщихме, МУ-Плевен преминава на обучение в онлайн среда. Днес един от най-големите ВУЗ-ове в страната – Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) затвори сградата, а студентите продължават учебната година онлайн. Това стана днес със заповед на ректора. В нея се посочва новата организацията на учебния процес и противоепидемичните мерки от 21 до 27 октомври.

Сградата в Студентски град и филиалът в Хасково изцяло се затварят, като ще се влиза единствено прец централния вход.

От утре се преустановят присъствените учебни занятия в УНСС, включително в ЦДО-София и РЦДО-Хасково от 21 октомври до 27 включително.

Учебните занятия за всички форми на обучение да продължат онлайн. Да се преустановят и всички масови мероприятия, провеждани в УНСС, включително публични лекции, спортни и културни. Заседанията на академичния, факултативните и катедрените съвети за вземане на неотложни решения да се провеждат онлайн, пише в заповедта. В точка 6 се забранява достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради на УНСС. Комуникацията с и между служителите да се осъществява по телефон или имейл. Влизането в сградата на УНСС да става само през главния вход, като всички останали входове да се затворят, отварянето им става само с разрешение на помощник-ректора или охраната при възникване на извънредна ситуация, се казва още в заповедта. Също така трябва да се направи график за дежурства в затворената за седмица сграда на Икономическия, предаде Столица.бг.