Годишна докторантска стипендия в размер на 8000 лв.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Фондация Карол Знание обяви конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области:

  • Естествени науки;
  • Технически науки;
  • Медицински науки.

Срокът за кандидатстване е 1 декември 2020 г.  

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група Карол. След учредяването на фондация Карол Знание стипендията се предоставя от името на фондацията.

Сред досегашните носители на стипендията са двама физици и един бионанотехнолог от СУ „Св. Климент Охридски“, двама инженери от УАСГ, инженер от Техническия университет в София, медицински физик от Медицинския университет в София и един докторант от Национален природонаучен музей при БАН – настоящият призьор. Благодарение на стипендията от фондация Карол Знание тази година стана възможна третата палеонтологическа експедиция до находището на къснокредна гръбначна фауна край град Трън, където отново бяха намерени ценни находки, сред които още фрагменти от кости на динозаври.

Още подробности и условия за кандидатстване вижте тук.