UEG Week: Въздействие на COVID-19 върху практиката на гастроентеролозите

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Интернет-базирано проучване, представено на Европейската седмица по гастроентерология (UEG Week Virtual), проведено през ранните месеци на пандемията с COVID-19, илюстрира огромните вреди върху гастроентерологичната (ГИ) практиката и върху гастроентеролозите, работещи в болници и/или частни практики по целия свят. Отчита се, че личните предпазни средства (ЛПС) са били недостиг,  а много гастроентеролози са били пренасочени да се грижат за пациенти с COVID-19. В резултат на това почти всеки 10-ти гастроентеролог е имал положителен тест за COVID-19 до края на май 2020 г.

Анонимното проучване с 25 въпроса е изпратено по имейл между април и май 2020 г. до получатели в страните членки на Европейското обединение по гастроентерология (UEG). Две хиляди шестдесет и три валидни отговора бяха получени от болнични консултанти и ръководители на отделения, специализанти, гастроентеролози в доболничната понощ и коремни хирурзи. Повечето респонденти от анкетата работят в университетски или многопрофилни болници и/или в частна практика.

Липсата на ЛПС се илюстрира от факта, че 44,1% от анкетираните са заявили, че са носили хирургически маски по време на горна ендоскопия. Само 33,5% от анкетираните са били с маски FFP2 и 15,1% от анкетираните са били с препоръчаните от гайдлайните маски FFP3 по време на горна ендоскопия. Подобни данни са докладвани за използване на маска и по време на долна ендоскопия.

Проучването също така установи, че 37% от ГИ, работещи в болници, са били преразпределени, за да се грижат за пациенти с COVID-19, като 48% от преназначените лекари са специализанти по ГИ. Може би, не е изненадващо, като се имат предвид тези данни, 9,7% от анкетираните вече са имали положителен тест за COVID-19.

Установено е също, че въздействието на COVID-19 върху научните изследвания в гастроентерологията е съществено: 47% от изследователските центрове са прекратили напълно всички клинични изпитвания при хора и 36% са имали право да провеждат изследвания само при определени обстоятелства. По-малко от 5% от изследователските центрове продължават работата си както обикновено.

„Гастроентеролозите по целия свят във всички условия са изправени пред безпрецедентни предизвикателства“, казава д-р Хенриете Хайнрих, която представи резултатите от проучването на UEG Week. „Наличието на ЛПС и тестовете за COVID-19 са основна грижа за много ГИ … и, въпреки това, 10% от анкетираните ГИ са заразени с COVID-19”

 „Повечето специализанти по гастроентерология в Европа са били преразпределени в COVID-19 отделения, което до голяма степен влияе негативно върху обучението им“, допълва д-р Хайнрих.

Най-важните новини от UEG Week 2020 следете в Medical News Гастроентерология.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email