UEG Week: Бариатричната хирургия при пациенти със затлъстяване и с диабет значително намалява риска от рак на панкреаса

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Бариатричната хирургия значително намалява риска от развитие на рак на панкреаса при хора със затлъстяване и диабет, установи нов 20-годишен анализ (1).

Проучването, представено на Европейскат седмица по гастроентерология (UEG Week 2020 Virtual), анализира 1 435 350 пациенти с диабет и затлъстяване за период от 20 години. Общо 10 620 пациенти в рамките на проучването са претърпели бариатрична хирургия, операция, която помага на пациентите да отслабнат, като прави промени в храносмилателната система.

Изследването установи, че пациентите със затлъстяване и диабет са значително по-малко склонни да развият рак на панкреаса, ако са били подложени на бариатрична хирургия (честота от 0,32% срещу 0,19%, р <0,05). По-голямата част от пациентите (73%), претърпели операция в рамките на проучването, са жени.

Водещият автор д-р Аслам Сайед от Клиниката по гастроентерология в Питсбърг, САЩ, коментира: „Затлъстяването и диабетът са добре известни рискови фактори за рак на панкреаса, посредством следните механизми хронично възпаление, излишна секреция на хормони и растежни фактори, отделяни от телесните мазнини.

Преди беше доказано, че бариатричната хирургия намалява високите нива на кръвната захар при пациенти с диабет и нашите изследвания показват, че тази операция е жизнеспособен начин за намаляване на риска от рак на панкреаса в тази рискова група пациенти”

Резултатите от проучването идват в момент, в който честотата на диабет, затлъстяване и рак на панкреаса нараства. Що се отнася до рака на панкреаса, случаите в ЕС са се увеличили с 5% между 1990 и 2016 г. – най-голямото увеличение сред петте най-чести онкологични заболявания в ЕС (2) – като болестта се очаква да бъде втората водеща причина за онкологична смъртност в близко бъдеще. Очаква се общо 46 200 души да умрат от рак на панкреаса в Европа през 2020 г., в сравнение с 42 200 смъртни случая, регистрирани през 2015 г (3). Счита се, че увеличаването на случаите се дължи на нарастващите нива на затлъстяване и диабет тип 2.

Процентът на затлъстяване продължава да се увеличава с бързи темпове в цяла Европа, без изгледи тези цифри скоро да намалеят. Над половината (52%) от възрастното население на ЕС е или с наднормено тегло, или със затлъстяване, като нарастване се наблюдава и при децата (4).

„Средното продължителност на живот при поставяне на диагнозата е особено мрачна за този безшумен убиец, само 4,6 месеца, като пациентите губят 98% от очакваната им продължителност на живот. Само 3% от пациентите оцеляват повече от пет години”, обяснява д-р Сайед, подчертавайки, че предотвратяването на рака на панкреаса  е ключово

Често наричан „безшумен убиец“, ракът на панкреаса протича безсимптомно. Наличните понякога симптоми като болка в гърба или стомаха, жълтеница и необяснима загуба на тегло могат да бъдат трудни за идентифициране, което създава трудности при ранното диагностициране на пациентите.

„Клиницистите трябва да дискотират бариатрична хирургия като опция при пациентите с метаболитни нарушения, като диабет и затлъстяване, за да помогнат за намаляване на риска от  развитие на рак на панкреаса“, добавя д-р Сайед.

Най-важните новини от UEG Week 2020 следете в Medical News Гастроентерология.

Източник:

1. Syed A., BARIATRIC SURGERY DECREASES PREVALENCE OF PANCREATIC CANCER IN PATIENTS WITH PRIOR DIABETES AND OBESITY: A 20-YEAR NATIONAL ANALYSIS. Presented at UEG Week Virtual 2020.

2. https://ueg.eu/files/771/b7ee6f5f9aa5cd17ca1aea43ce848496.pdf   

3. https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(20)36056-7/fulltext  

4. https://ueg.eu/files/333/310dcbbf4cce62f762a2aaa148d556bd.pdf