25 години Факултет по обществено здраве

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Днес Факултетът по обществено здраве отбелязва 25 години от основаването си.

Факултетът по обществено здраве е един от четирите факултета в структурата на Медицински Университет – София.

Създаден е през 2001г. с подкрепата на Пакта за стабилност, в партньорство с водещи институции от страните на Европейския съюз и Световната здравна организация.

Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве.

Основните цели на Факултета са развитие на науката и практиката за общественото здраве и мениджмънт на идеите и ресурсите в здравеопазването.

Екипът ни пожелава на всички преподаватели и студенти професионални успехи и отдаденост на професията!