Лактобацили, суплементирани с арабиногалактан и коластра, стимулират имуннитета към активиране на периферните NK клетки и чревна толерантност

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Пробиотиците влияят на локалните и системни имунни реакции и поддържат чревната имунна хомеостаза при здрави индивиди. Наскоро беше установено, че някои пробиотични щамове могат да благоприятстват клиничната симптоматика и при пациенти със синдрома на раздразненото черво (IBS).

Въпреки това ефектите на пробиотиците трябва да бъдат доказани като полезни и безопасни за здрави индивиди. Някои скорошни проучвания докладват за ефекти, специфични за конкретния използван щам, често с противоречиви резултати, което налага по-нататъшно изследване, за да се потвърдят техните ползи за здравето.

Ключови резултати:

  • В това едноцентрово, сляпо проучване са включени 40 индивида (20 пациенти с IBS и 20 здрави индивида), чиито кръвни и фекални проби са събрани преди и след 21-дневно приложение на продукт, съдържащ Lactobacillus spp., арабиногалактан и коластра.
  • Процентът на клетките, положителни за HLA-DR+ сред NK клетките беше по-висок при здрави индивиди (р= 0,03), отколкото при пациенти с IBS след употребата на продукта.
  • Във фекалните проби на пациенти с IBS се наблюдава спад в нивата на IL-6, IFN-γ, TNF-α и секреторния IgA и едновременно с това увеличение на нивата на IL-10 и IL-17A след употребата на синбиотика, докато при здрави индивиди се наблюдава значителен спад в нивата на IL-6 и IFNg (р<0,001).
  • При 65-75% от пациентите с IBS беше наблюдаван клинично подобрение на симптомите, както и пълното изчезване на първоначалните симптоми при пет от 20-те пациенти.

Коментар:

Това проучване установява имуномодулиращия ефект на пероралното приложение на формула, съдържаща Lactobacillus, арабиногалактан и коластра, към увеличаване на броя на активираните NK клетки в периферната кръв, както и намаляване на нивата на IL-6 и IFN-γ във фекалните проби, както при здрави индивиди, така и при пациенти с IBS.

Тези резултати са спекулативни за възможен профилактичен ефект на използваната формула върху здрави индивиди, постигнат чрез увеличен антивирусен имунен отговор, заедно с тенденция за локален имунен толеранс в червата, където това е най-желаното състояние.

По отношение на пациентите с IBS, необхоими са добре проектирани, обширни проучвания, за да се установят най-ефективните дози, продължителността на лечението.

Синбиотиците могат да се прилагат заедно с терапия не само за специфични симптоми на IBS, но и за цялостното подобрение на качество им на живот, съобразено с анализ на ефективността на разходите и профилите за безопасност.

Източник:

1. Velikova T, Tumangelova-Yuzeir K, Georgieva R, Ivanova-Todorova E, Karaivanova E, Nakov V, Nakov R, Kyurkchiev D. Lactobacilli Supplemented with Larch Arabinogalactan and Colostrum Stimulates an Immune Response towards Peripheral NK Activation and Gut Tolerance. Nutrients. 2020 Jun 7;12(6):1706. doi: 10.3390/nu12061706. PMID: 32517330; PMCID: PMC7352398.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email