Трансплантация на фекална микробиота от майката на родени с цезарово сечение бързо възстановява нормалното развитие на чревната микробиота

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Бебетата, родени чрез вагинално раждане, се колонизират с фекални микроби от майката. Раждането с цезарово сечение (CS) нарушава предаването на микробиота от майката на новородено.

В това проучване на Korpela et al. в Cell e оценeнo дали нарушеното развитие на чревната микробиота може да бъде възстановено при доносените бебета, родени чрез CS посредством постнатална, перорална трансплантация на фекална микробиота (ТФМ).

В проучването участват 17 майки, от които само седем са избрани след внимателен скрининг. Децата им са получили разредена фекална проба от собствените си майки, взета 3 седмици преди раждането. И седемте бебета са имали нормално развитие и липса на клинични оплаквания по време на 3-месечното проследяване и не са демонстрирали неблагоприятни ефекти.

На третия месец, временното развитие на състава на фекалната микробиота на подложените на ТФМ бебета, родени с CS, не е сходен на състава на неподложените на ТФМ CS-родени бебета, но показва значително сходство със състава на микробиотата на родените по вагинален път бебета.

Настоящото проучване показва, че чревната микробиота на родени с CS бебета може да бъде възстановена след раждането чрез ТФМ от майката. Това обаче трябва да се прави само след внимателен клиничен и микробиологичен скрининг.

Източник:

  1. Korpela K, Helve O, Kolho KL, Saisto T, Skogberg K, Dikareva E, Stefanovic V, Salonen A, Andersson S, de Vos WM. Maternal Fecal Microbiota Transplantation in Cesarean-Born Infants Rapidly Restores Normal Gut Microbial Development: A Proof-of-Concept Study. Cell. 2020 Sep 18:S0092-8674(20)31089-8. doi: 10.1016/j.cell.2020.08.047. Epub ahead of print. PMID: 33007265.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email