9 от 10 са излекувани месец след трансплантация на фекална микробиота за C. diff.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Повечето пациенти, лекувани с трансплантация на фекална микробиота (ТФМ) за инфекция с Clostridioides difficile, са излекувани след месец, докладва анализ на Регистъра за ТФМ в Северна Америка, публикуван в Gastroenterology.

Сред около 260 пациенти, третирани с ТФМ, средната продължителност на инфекцията с C. difficile е била 20 седмици. Най-честото предшестващо лечение е ванкомицин (91% от пациентите). Почти всички пациенти са получили ТФМ от неизвестен донор.

От приблизително 220 пациенти, проследени на първия месец, 90% се считат за излекувани – т.е., диарията е овладяна без нужда от допълнително лечение. Почти всички излекувани пациенти са получили само един курс ТФМ. От излекуваните на първи месец, които са проследени на шести месеца, 4% са имали рецидив на C. difficile.

Най-честите симптоми след ТФМ са абдоминални болки, подуване на корема и запек. Инфекциите са редки. За отбелязване е, че двама участници са диагностицирани със синдром на раздразненото черво и двама с улцерозен колит в рамките на 6 месеца.

Изследователите заключват, че е нужно планирането на нова стратегия за дългосрочно проследяване на пациентите след ТФМ, която ще е от полза за определяне на пълния профил на пезопасност на метода.

Източник:

  1. Kelly CR, et al. Fecal Microbiota Transplant is Highly Effective in Real-World Practice: Initial Results from the FMT National Registry. Gastroenterology. October 01, 2020DOI:https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.09.038