Анкета за алергия към латекс в медицинската практика

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Целта на настоящата анкета е да се получи основна информация за наличието на оплаквания (от страна на ръцете или от горните дихателни пътища) – по време на професионалната практика на денталните медици, лекарите, мед. сестри, студенти и други медици с различни латексови продукти и консумативи, или в ежедневието (при консумация на определени храни).

Данните ще дадат най-актуална информация за този проблем и ще бъдат обобщени и включени в дисертационен труд на тема “Алергия към латекс в денталната практика” с водещ изследовател д-р Яница Истаткова, ФДМ, МУ-София, Катедра по “Образна и Орална диагностика” с научен ръководител доц. д-р Мария Денчева, дм.  

Попълнете анкетата ТУК.

За повече информация:

д-р Яница Истаткова; Доц. д-р Мария Денчева, дм – научен ръководителтел. Тел: 0887459454