Интермитентно гладуване с намален калориен прием за най-добри резултати

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Списание МД

Жените с наднормено тегло, които намаляват калорийния прием и гладуват три дни седмично, отслабват най-много и подобряват в най-голяма степен кардиометаболитните си показатели в сравнение с тези, които само ограничават енергийния внос или тези, които единствено гладуват, показаха резултатите от проучването PREFER*, публикувани в списание Obesity (1).

Проучването е малко и рандомизирано – 88 жени на възраст от 35 до 70 години, с индекс на телесна маса от 25 до 42 kg/m2, които не спортуват и са без захарен диабет, са рандомизирани в четири групи за осем седмици:

– Без рестрикция на калории или гладуване (100% от калориите, необходими за поддържане на изходното тегло) – контролна група от 12 жени

– Интермитентно гладуване и намален калориен прием (70% от калориите, необходими за поддържане на изходното тегло) – 26 жени

– Интермитентно гладуване, без калорийно ограничение – 25 жени

– Калорийна рестрикция (70%), без интермитентно гладуване – 25 жени

В групите с интермитентно гладуване участниците гладуват 24 часа, от 8 часа сутринта до 8 часа сутринта на следващия ден, в три непоследователни дни от седмицата, през което време им се позволява да пият вода, кафе, чай и 250 ml бульон с 20 калории.

Храните се доставят на участничките, като всички диети са с еднакво разпределение на нутриентите: 35% мазнини, 15% протеини и 50% въглехидрати. Анализират се периферна инсулинова резистентност, тегло, телесен състав и кардиометаболитни маркери – изходно, в края на осмата седмица, след ден с хранене (за всички участници) и след 24-часово гладуване (в групите с интермитентно гладуване).

Жените с интермитентно гладуване + калорийна рестрикция показват най-голямо намаление на телесното тегло (0.5 до 1 kg седмично), мастната тъкан, общия холестерол и този в липопротеините с ниска плътност (LDL-C), както и на не-естерифицираните мастни киселини, спрямо тези само с интермитентно гладуване или само редукция на калориите – всички сравнения са статистически значими.

От своя страна, интермитентното гладуване се оказва по-ефективно от калорийната рестрикция за редукция на теглото и подобряване на метаболитното здраве, когато общият енергиен дефицит от двата режима е еднакъв, но ефектите върху инсулиновата чувствителност не се различават.

Ако интермитентното гладуване, обаче, се прилага без енергийна рестрикция, се наблюдават дори преходни покачвания на диабетните рискови маркери, а ефект върху метаболитните параметри няма, въпреки минималната загуба на тегло.

Изводите на авторите са, че интермитентното гладуване с повтарящи се 24-часови епизоди на глад може да подобри метаболитното здраве само тогава, когато се комбинира с енергиен дефицит.

* PREFER – Effects of Periodic Fasting Versus Daily Energy Restriction on Metabolic Health

Интермитентно гладуване с намален калориен прием за най-добри резултати

За повече информация: www.spisaniemd.bg

Използван източник:

1. Hutchison A., Liu B., Wood R. et al. Effects of intermittent versus continuous energy intakes on insulin sensitivity and metabolic risk in women with overweight. Obesity 2019; 27:50-58 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.22345

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email