Първа Детска клиника на „Александровска“ – най-старото детско лечебно заведение у нас

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Клиниката по педиатрия на Александровска болница е най-старото детско лечебно заведение в България. От 1900г. в състава на вътрешното отделение на болницата функционира детски сектор, който през 1905г. е трансформиран в детско отделение. За негов ръководител е назначен първият български професор по педиатрия, антрополог, виден общественик и просветител – Стефан Ватев. От 1918г. започва строеж на самостоятелна сграда за Детска клиника, който завършва през 1926 година.

Педиатричната клиника на „Александровска“ е първата, в която се провеждат изследвания на кръвни газове с апарата на Аструп, изследване на дихателната функция в детската възраст, ангиопулмографии, бронхологични изследвания. В нея е създаден първият кабинет по фибробронхоскопия в детската възраст и е направен първият в страната  бронхоалвеоларен лаваж при деца. Тук за първи път са приложени най-съвременните методи на преподаване, диагностика и лечение в областта на детската пулмология и алергология, лечението на детския диабет, сърдечните и метаболитни заболявания, детската онкология и хематология, интензивната терапия, кърмаческата патология и др. В клиниката е разкрит и първият диспансер за наблюдение на децата с хронични белодробни заболявания, в който в продължение на няколко години е прилаган и методът на акупунктура и лазертерапия.

Днес, чрез съвременни методи и технологии, в педиатричната клиника се осъществява  лечебно-диагностична, рехабилитационна, консултативна, учебна, експертна и научно-изследователска дейност. Клиничният ѝ профил обхваща активно лечение на деца от 1 месец до 18г. с остри респираторни инфекции, кърмаческа патология, интензивна терапия, хронични белодробни заболявания: бронхиална астма, муковисцидоза, бронхиектазии, генетично детермирани белодробни заболявания, вродени малформации на дихателната система и др., както и на „проблемни случаи” от страната, изискващи обширни диференциално-диагностични търсения, оценки и прилагане на индивидуален терапевтичен подход.

Клиниката разполага с 47 легла, разпределени в четири направления (за интензивни грижи, кърмаческо направление и две направления за лечение на остри и хронични респираторни заболявания на деца на възраст от 2 до 18г.), клинична лаборатория, сектор за образна диагностика,  специализирани и консултативни кабинети – за спешен прием, за кинезитерапия и физиотерапия, кабинет за изследване на дихателната функция, оториноларингологичен кабинет, ендоскопски (бронхоскопски) кабинет и др. Хоспитализират се над 2300 деца годишно и се консултират около 5000 деца от цялата страна.

Водещата позиция на клиниката се дължи на висококвалифицирания ѝ екип от лекари и професионалисти по здравни грижи, под ръководството на проф. Переновска, чийто професионален път е свързан изцяло с болница „Александровска“.

Профeсор Пенка Переновска е дългогодишен национален консултант и настоящ координатор на Експертния съвет по педиатрия към МЗ, член е на Експертния съвет към „Българската Коледа” и на няколко комисии в Министерство на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата. През годините е сред съоснователите и ръководителите на Българското дружество по ваксинопрофилактика, Българското дружество по алергология и Българските асоциации по педиатрия и детска пневмология. Името ѝ е част от редица европейски научни организации в областта на респираторните и инфекциозни заболявания, както и от Групата за ваксинопрофилактика на страните от Централна и Източна Европа (CEVAG). Има над 300 научни публикации и участия в бъларски и международни форуми. За приноса ѝ в издигането престижа на българската педиатрия проф. Переновска е удостоена с Почетен знак „Български лекар“ (2007), Почетен знак на БЛС (2014) и с награда „Медик на годината“ (2015), награда на Българската педиатрична асоциация „Педиатрична клиника на годината“ (2018).

Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Александровска“ е основна база на Катедрата по педиатрия за обучение на български и чуждестранни студенти, специализанти и докторанти на Медицински университет, София. Тя е школа за обучение и професионално израстване на специалисти от различни области на детските болести – пулмология, онкохематология, кардиология, ендокринология,  нефрология,  генетични и метаболитни заболявания, оториноларингология и бронхология, рентгенология, физиотерапия и рехабилитация и др.