Победители в постерната сесия на Национална конференция за ОПЛ и педиатри

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На 12-ти септември официално бе закрита Юбилейната Национална конференция за ОПЛ и педиатри, посветена на 115 години Първа детска клиника към УМБАЛ “Александровска”.

Програмата на Юбилейната Национална конференция за ОПЛ и педиатри, селектирана в една постерна и 12 научни сесии, обхвана актуални проблеми в областта на педиатрията, общата медицина и детското здравеопазване, теоретична, статистическа и практически насочена информация в следните научни направления: COVID-19, имунология, алергология, оториноларингология, офталмология, пулмология, ендокринология, кардиология, ревматология, онкохематология, генетика, дерматология, неврология, гастроентерология, хирургия, нефрология, както и случаи от клиничната практика.

Експерти от цялата страна споделиха своя опит, знания и примери за добри практики, и водиха онлайн дискусии с общопрактикуващи, болнични и извънболнични специалисти за новостите в превенцията, диагностиката и лечението на детските, социално-значимите и редките болести.

Тричленна комисия в състав: проф. М. Цонзорова, доц. Д. Калайков и доц. Ч. Еленков отличи шестте най-добри постера от общо 35 в сесията, отговарящи най-много на критериите за цялостно оформяне, онагледяване и достъпност на съдържанието, висок терапевтичен ефект и добро представяне на авторите.

І-во място за постер № 5Клинична характеристика на отклоненията при слухов скрининг на новородените през периода 2009-2020 в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – д-р В. Константинова, Р. Масларска, М. Калайджиева, С. Денева, С. Контилска, Е. Игова, В. Александрова, В. Чимева, А. Узунова, В. Иванова, Ж. Иванова, Е. Керинова

ІІ-ро място за постер № 9Поведение при анафилаксия – д-р П. Костова, В. Исаев, Д. Митева, В. Папочиева, Г. Петрова, П. Переновскаи за постер №15Индекс на белодробен клирънс при пациенти с муковисцидоза – д-р Б. Господинова, Г. Петрова, В. Исаев, П. Переновска

ІІІ-то място за постер № 4Клинико-лабораторни аспекти на инфекции, причинени от Stenotrophomonas maltophilia – проф. Т. Стратева, А. Трифонова, Е. Савов, Г. Петрова, П. Переновска, И. Митови за постер № 19Миастения гравис – клинични форми, диагностициране и серологични изследвания – д-р А. Асенова, В. Божинова, И. Александрова, Н. Топалов

Награда на Инициативния комитет на конференцията получи постера Едномоментно оперативно лечение при проникващо тровмотично трахеално нараняване при 3-годишно дете – д-р Я. Пъхнев, Х. Шивачев, З. Антонова, Н. Атанасова, Н. Картулев, Н. Толекова, В. Опаранова, А. Меджидиев, Т. Тенева