Удължава се срокът на конкурса „Проектите, които променят живота на пациентите“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Кандидатстването в конкурса за иновативни решения в сферата на здравеопазването „Проектите, които променят живота на пациента“ се удължава до 15 октомври 2020 г. Промяната се налага във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка и вероятността от въвеждане на дистанционна форма на обучение във висшите учебни заведения.

Конкурсът „Проектите, които променят живота на пациентите“ се организира от първото по рода си Ателие по биотехнологии в България –Biotech Atelier, под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание и Министерството на здравеопазванетои с подкрепата на Пфайзер България.

Целта е да бъдат предизвикани студенти, специализанти, млади специалисти и докторанти по медицина, здравни грижи, фармация и природни науки да генерират идеи и да предложат своята визия за иновативни решения в сферата на медицината и здравеопазването.

Фокусът на разработките трябва да е насочен към:

  • Генериране на предложения за съвременни модели чрез използване на нови техники (психологически, цветотерапия, техники за справяне със стреса, за подобряване на менталното здраве и състояние на пациента и неговите близки), модерни технологии, подходи и нестандартни решения за подобряване на връзката между лекар и пациент и в своевременната и последваща грижа за пациента.
  • Предложения за възможности за ранна диагностика и скрининг – методи, техники, способи за събиране и обработване на данни за пациентите, които да предоставят информацията за тяхната фамилна история и заболеваемост.
  • Предложения за проследяване и последваща грижа за пациенти в отдалечени и малки населени места.  Идеи, насочени към събиране, съхраняване и обмен на информация за резултатите от лечението, съкращаване на времето за обратна връзка и подобряване на вземането на решения от доставчиците на здравни услуги. Възможност на практикуващите лекари да имат бърз достъп до информацията за пациента и различните опции за лечение – медикаменти, терапии и пр.

Бъдещите медици, фармацевти и специалисти по здравни грижи трябва да представят идеите си в постерна сесия в някоя от трите категории:

  • „Иновация в грижата за пациента“;
  • „Иновативен подход в сферата на скрининга и диагностиката“;
  • „Иновация в здравната система за подобряване достъпа на пациентите“.

Подаването на кандидатури е отворено до 15 октомври 2020 г., включително, ще се извършва и  електронно.  Повече информация за графика и начина на провеждане на конкурса може да се намери на: https://biotech-atelier.com/ba2020/student-posters-competition/

„Проектите, които променят живота на пациентите“ ще протече в няколко етапа. Всички постъпили разработки ще бъдат публикувани на сайта на тазгодишното издание на Biotech Atelier 2020 и ще са видими там до следващото му издание, както и ще бъдат публикувани в Алманаха на ежегодния иновационен форум.

Специално жури от доказани професионалисти, ще отличи трите най-добри постера. Подадените до 15 септември постери, преди форума, който ще се проведе на 24 и 25 септември 2020 г., ще имат възможност да бъдат оценявани от всички участници в събитието. Гласуването за всички постъпили проекти ще бъде отворено до края на конкурса – 25 октомври 2020 г.

На 1 ноември 2020 г. – Денят на народните будители, ще бъдат обявени и наградени победителите от оценката на журито. Ако епидемичната обстановка позволява, наградените участници и събралите най-много гласове от онлайн гласуването, ще имат възможност да представят постерите си на специално събитие.

Отличените от журито, ще получат като награда участие в международен конгрес, магистратура или научна публикация в специализирано издание. Наградите ще позволят на младите специалисти да обогатят своя опит и компетенции и да надградят уменията си в сферата на здравеопазването.

Biotech Atelier е международен ежегоден иновационен форум в областта на биотехнологиите, науките за живота и фармацията, който се провежда за трета поредна година в България. Biotech Atelier събира на едно място водещи български и международни експерти от бизнеса и науката в областта на авангардните медицински продукти (ATMPs), value-based healthcare, интелектуалната собственост, данни от медицинската практика (real-world data и real-world evidence), оценка на здравните технологии (HTA), предприемачество в областта на биотехнологиите и науките за живота. Сред основните идеи на събитието е даването на силен тласък на българската и регионална  биотехнологична екосистема и насърчаването на повече комерсиализация посредством обмен на познания, добри практики и подходящи интердисциплинарни  контакти.

Biotech Atelier подкрепя иновациите, креативността, предприемаческия дух и уменията на младите български специалисти, заети в сферата на биотехнологиите и здравеопазването.

Събитието се организира за трета поредна година от Прескрипция, Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и София Тех Парк.