XI Национална конференция МОРЕ „Поведение при уротелен карцином“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На 16 и 17 октомври виртуално ще бъде проведена XI Национална конференция МОРЕ на тема: „Поведение при уротелен карцином“. Инициатори на събитието са Българско онкологично научно дружество, СБАЛОЗ Варна и Българско медицинско сдружение по хематология, като то се организира под егидата на община Варна. Медийни партньори на събитието са Medical News и Здравен навигатор.

Тази мултидисциплинарна конференция е предназначена за патолози, молекулярни биолози, медицински генетици, медицински онколози, уролози, лъчетерапевти, нуклеарни медици, рентгенолози, онкопсихолози, клинични лабораторни лекари, медицински онкосестри и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на уротелен карцином.

„Тази година единадесетото издание на МОРЕ щe добави към българската онкоурология клинично ръководство за поведение при уротелни карциноми. Като издание на Библиотека МОРЕ за първи път на български ще бъде публикувана 8-а редакция на TNM-класификацията на малигнени тумори. Вярвам, че конференцията през октомври 2020 г. ще проектира нов мост – през задаващата се трета декада на нашия век. Затова българската клинична онкология има нужда от МОРЕ”, споделя в официалното си обръщение доц. д-р Димитър Калев, Председател на Организационния комитет.

За регистрация, натиснете ТУК

Програмата можете да разгледате ТУК

За всички подробности посетете официалния сайт на конференцията (www.more-conference.com/index) и Виртуалния конферентен център МОРЕ 2020: (https://thevirtual.show/more/).