МУ-Варна обявява прием за незаети места за специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване за запълване на незаети места за специалност „Медицина“, направление „Военен лекар“, съобщиха от ВУЗ-а.

Крайният срок за заявяване на желания и подаване на документи е 7 септември 2020 г. вкл.

Изискванията към кандидат-студентите са:

1. Да са се явили на редовните изпити по биология и химия в МУ-Варна през 2020 г. и да имат положителна оценка от тях (минимум „Среден 3“). Не се допускат за участие кандидати, които са кандидатствали в МУ-Варна през 2020 г. за някоя от специалностите „Медицина“, включително направление „Военен лекар“, „Дентална медицина“ или „Фармация“ и имат слаба оценка на един или и на двата изпита (по биология и/или химия). Кандидатите трябва задължително да се явят и да положат успешно и допълнителните изпити във Висшето военноморско училище – Варна (ВВМУ).

или

2. Да не са кандидатствали до момента в МУ-Варна през 2020 г. Тези кандидати задължително трябва да се явят и да положат успешно приемни изпити по биология и химия в МУ-Варна, както и допълнителните изпити във Висшето военноморско училище – Варна.

Информация за провеждане на изпитите, необходимите документи и условия за прием във ВВМУ може да се видят тук или да се получат на следните телефони: 0889/044 111 (капитан III ранг Димана Славова) или 0889/066 013 (капитан II ранг Вълчо Атанасов). Кандидатите трябва да се явят във ВВМУ на 8 септември 2020 г. в 8.00 часа за провеждане на инструктаж. Приемните изпити към ВВМУ ще се проведат в периода от 8 до 13 септември 2020 г.

Кандидат-студентите, които желаят да участват в допълнителното подаване на документи е необходимо да заявят това като изпратят и-мейл на адрес: ksk@mu-varna.bg. Информация може да се получи и на тел. 052/677 060 или 052/677059.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна (МУ-Варна), съвместно с Военномедицинска академия – София (ВМА) и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров (ВВМУ), предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар, което съчетава обучение по специалност  „Медицина за образователно-квалификационна степен „магистър и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили с образователно-квалификационна степен „бакалавър. Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение, студентите получават образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър по специалността „Медицина от МУ-Варна и ОКС „бакалавър по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво от ВВМУ. Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО.

Обучението по специалност „Медицина отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър.