Приета е промяна в Наредбата за медицинската експертиза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. С промяната на наредбата се цели да се преодолее нормативната празнота след съдебната отмяна на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) в проценти към Наредбата за медицинската експертиза.

Ще се създаде възможност за пълноценна работа на ТЕЛК и НЕЛК при осъществяване на медицинската експертиза на лицата, заявили необходимостта от такава, ще се осигури обективност и равнопоставеност при оценяването на ТНР/ВСУ по отношение на всички заинтересовани лица. Ще се гарантира справедливост при осъществяване на медицинската експертиза, като се разграничат по-леките случаи, при които лицето има две или повече увреждания, от които само за едно от тях в отправните точки за оценка е определен процент – 50 или над 50 на сто от случаите, при които са налице две или повече увреждания, но най-малко две от тях са с определен процент ТНР/ВСУ – 50 или над 50 на сто.

Освен това, няма да се допусне ощетяване на заинтересованите от освидетелстването/преосвидетелстването лица, от гледна точка на последващата социална експертиза и полагащите се във връзка с нея социални придобивки, твърдят от пресцентъра на правителството.