Ремонтират с европейски средства „Вътрешното отделение“ на МБАЛ Гоце Делчев

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Със средства по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония, в изпълнение на проект: „Климатизиращи се здравни институции“, по който община Гоце Делчев е бенефициент, ще бъде извършен ремонт на „Вътрешно отделение“ на МБАЛ „Иван Скендеров” в Гоце Делчев.

Водеща цел на проекта е укрепване на здравните системи при справяне със заплахите за здравето, породени от изменението на климата, включително спешните ситуации, свързани с екстремни метеорологични събития.

Част от дейностите предвиждат мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев – инсталиране и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW и ремонт на отделението, информира БНР.

Сред очакваните ползи е подобряване на капацитета, квалификацията, знанията в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, с използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики.

Ще се проведе кампания за повишаване на обществената осведоменост и работа в мрежа, и разработване на еб платформа.

Партньор на Община Гоце Делчев в проекта е Клинична болница за обществено здраве – град Щип, Република Северна Македония.