МУ-София избра зам.-ректорите до 2024 г.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

На редовно заседание, Академичният съвет на МУ-София избра заместник-ректори на учебното заведение за мандат 2020-2024 г. Това са зам.-ректорът по наука и акредитация проф. Валентина Петкова-Димитрова, зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Каролина Любомирова, зам.-ректорът по „СДО и УБК“ доц. д-р Елица Деливерска и зам.-ректорът по международна интеграция и проектно финансиране проф. д-р Цветалина Танкова.

Проф. Петкова е зам.-ректор по наука и акредитация от 2016 г. Отговаря и за координацията на проектите. Професор е от Фармацевтичния факултет на МУ-София.

Доктор на науките със защитена дисертация за придобиване на научната степен на тема „Теоретични и приложни аспекти на концепцията „Фармацевтични грижи” при някои специфични групи пациенти” и е магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Проф. Каролина Любомирова е професор в катедра „Трудова медицина” и е ръководител секция „Токсикология” в катедрата към ФОЗ. Има 75 презентации на национални и международни форуми по токсикикология, трудова медицина, оценка на риска и здравен мениджмънт и над 100 публикации в български и международни научни издания.

Доц. д-р Елица Деливерска е доцент в катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ на Факултета по Дентална медицина в МУ-София. Член на Факултетния съвет на ФДМ, МУ – София, на Българското научно дружество по дентална медицина, на БЗС и на European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery.

Проф. д-р Цветалина Танкова до 2019 г. е ръководител на Клиничен център по ендокринология и геронтология, МФ, МУ-София, а от 2019 г. – на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София. От 2016 г. е зам.-декан по научната дейност, Мф, МУ-София. Специализирала е по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники – Женева, Швейцария; Лондон, Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Копенхаген, Дания.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email