Предвижда се увеличение на цените на всички клинични пътеки

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Националнатана здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз (БЛС) продължават обсъждането на анекс към Националния рамков договор 2020-2022 за медицински дейности. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК след проведена среща между представители на Надзорния съвет на НЗОК, БЛС и проф. Костадин Ангелов.

Анексът предвижда увеличение на цените на всички клинични пътеки като най-голямото увеличение ще бъде за КП 104 (една от клиничните пътеки, по която се лекува COVID-19), от 618 лв. размерът ѝ ще нарасне на 1200 лв.

Клиничната пътека „Раждане“ ще бъде разделена на две, като ще се увеличи цената на естественото раждане.

Срещите между партньорите продължават, а целта е договореното в документа да съдържа такива параметри, които да гарантират пълноценното опазване здравето и живота на гражданите на България и финансовата устойчивост на системата. Очаква се анексът да бъде подписан до края на седмицата.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email