Доц. Анна Попова: Редките очни заболявания в детска възраст са голям брой

Доц. Анна Попова е детски офталмолог в УМБАЛ Александровска – София. По време на XI Национална Конференция по Редки Болести и лекарства сираци, която ще се проведе онлайн в педиода 11-12 септември,  тя ще вземе участие в панел Офталмология, заедно с други специалисти.

За редките очни заболявания в детска възраст, причините за развитието им и методите на лечение, можете да прочетете в следващия материал:

Предстои Ваше участие в XI Национална Конференция по Редки Болести, където ще представите лекция на тема „Редки очни заболявания в детска възраст“. Бихте ли споделили накратко кои са редките очни заболявания в детска възраст, които ще засегнете в лекцията?

Редките очни заболявания в детска възраст не са едно или две заболявания, а голям брой. Заради сходните си клинични прояви някои от конкретните нозологични единици са включени в отделни обобщени групи – детски катаракти, детски глаукоми, детски страбизми, детски дегенеративни заболявания на ретината, ретинопатия на недоносеното, дисморфични очни заболявания, рефрактивни грешки в детска възраст и др.

Какви са причините за развитие при отделните заболявания?

Причината за възникването на дадено рядко очно заболяване в детска възраст може да бъде от най-различно естество – възпалителна, генетична, дегенеративна, травма, тумор или друга. Всяка една от тези основни етиологични групи има различни свои подраздели и видове. Най-често срещаната, по литературни данни (в 80%), е генетичната етиология. По клиничния вид (прояви, оплаквания и др.), без насочена анамнеза и преглед от специалист, това  е често трудна задача.

Налични ли са методи на лечение?

Съвременните достижения на офталмологията и на медицината позволяват да се поставя ранна клинична диагноза при болшинството от редките очни заболявания, както и да се лекуват, предвиждат и предотвратяват  очните усложнения. Методите са консервативни и/или оперативни.

Кои ще бъдат основните акценти във Вашата лекция и кое според Вас ще бъде най-полезно за специалистите?

Конференцията предоставя възможност всеки интересуващ се – офталмолог, друг детски специалист, общопрактикуващ лекар, пациент, родител, студент по медицина, педагог или друг, да се запознае с обобщената кратка съвременна характеристика на редките очни заболявания в детска възраст. До 13-годишна възраст детското око е в естествен растеж. Всяко едно от гореизброените заболявания или причини би могло да доведе до дефинитивна загуба на зрителни функции и инвалидност по зрение от детска възраст.

Качеството на зрение от детска възраст определя в голяма степен качеството на живот, на социална комуникация и реализация на всеки човек.

В лекцията си правя обобщен съвременен преглед на дефиницията рядко очно заболяване и представям кратка характеристика на тези заболявания в детска възраст.   

11-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци ще се проведе онлайн във Виртуалния Конгресен Център на Института по Редки Болести на 11-12 септември 2020 г.

Регистрацията за медицински специалисти, докторанти, специализанти, студенти, пациенти и представители на пациентски организации до 15 август 2020 г. е БЕЗ ТАКСА!

Регистрацията се осъществява във Виртуалния Конгресен Център: https://vcv.raredis.org

Петя Петрова

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email