1.3 милиарда долара струва създаването на нов медикамент

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Създаването на нов медикамент, от първоначалните научно-изследователски лабораторни анализи до предклиничните и клиничните проучвания, струва между $314 милиона и $2.8 милиарда, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание JAMA (1).

Авторите са анализирали данните на новорегистрирани от американската FDA медикаменти за периода 2009-2018, за да установят разходите за процеса на разработване на нов медикамент до момента на излизането му на фармацевтичния пазар. За целта, те са използвали информация от базите-данни US Securities and Exchange Commission, Drugs@FDA database и ClinicalTrials.gov.

Обобщени са данните за 18% (63 от 355) нови медикаменти от 47 различни фармацевтични компании, за които е имало информация за направените разходи за изследване и разработване.

След приспадане на разходите за неуспешни клинични проучвания, е установено, че необходимата инвестиция за разработването на нов медикамент до навлизането му на пазара е средно $985.3 милиона, а средната инвестиция се оценява на $1.34 милиарда.

Установена е значителна разлика между различните терапевтични специалности, която варира от $765.9 милиона за медикаменти за лечение неврологични заболявания до $2.8 милиарда за антинеопластична и имуномодулираща терапия.

За повече информация: www.spisaniemd.bg

Използван източник:

1. Wouters O., McKee M., Luyten J. et al. Estimated research and development investment needed to bring a new medicine to market, 2009-2018 JAMA 2020; 323 (9):844-853 https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2762311

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email