Фондация обяви конкурс за студенти по медицина

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Фондация “Проф. д-р Христо Браилски” – с. Калейца, община Троян, е обявила конкурс по документи и събеседване за материално подпомагане на студенти по медицина за учебната 2020/2021 г., съобщават от БТА.

Те ще получат еднократни помощи два пъти годишно (за заплащане на такси за обучението). Кандидатите трябва да са с постоянно местожителство в община Троян, да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5.50 или да са приети за студенти през 2019 г. със среден успех от балообразуващите оценки не по-нисък от 5.50.

С предимство се ползват кандидати от с. Калейца, както и млади хора с доказани ниски материални възможности, уточняват от организацията.

Срокът за приемане на документи за кандидатстване е до края на август. Определените стипендианти в края на всеки учебен семестър трябва да представят документ от медицинския университет за средния си успех.

В случай че той е по-нисък от 5.50, предоставянето на подпомагането се преустановява, предупреждават от фондация “Проф. д-р Христо Браилски”.