МУ-София раздаде наградните знаци за значим принос в научноизследователската и преподавателска дейност за 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on reddit

Заради усложнената епидемична обстановка тази година Празникът на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София не бе отбелязан официално. Наградните знаци на МУ-София бяха връчени на Общото събрание на 28 юли, съобщиха днес от висшето учебно заведение.

Почетен знак “AESCULAPIUS”, за принос в развитието на българската медицина през изминалата 2019 година, получиха проф. Генчо Начев, дмн и проф. д-р Виктор Златков, дм. Отличията им са в професионално направление Медицина и в научно направление „Медико-клинично“.

Награден знак „PANACEA”, за значими постижения в преподавателската, научната и експертна дейности през изминалата 2019 година, получиха проф. д-р Борис Богов, дм от Катедра вътрешни болести на МФ, проф. д-р Бойчо Ланджов – Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МФ, проф. Милен Димитров, дф от Катедрата по технология на лекарствените средства с биофармация на ФФ и проф. Красимир Визев, дмн от Катедра по превантивна медицина на ФОЗ при МУ-София.

Доц. Любомир Трайков, дбф от Катедра по медицинска физика и биофизика на МФ при МУ-София, получи почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ-София в годините на своята професионална реализация.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email